top of page

מרצה: "סדנאות הבית"- בית הספר לכתיבה של אשכול נבו ואורית גידלי

מספר מפגשים: עשרה מפגשים של שעתיים וחצי

יום ושעת הקורס: ימי רביעי, 19:00-21:30

מיקום: ספריית הישוב

תאריכים: 11/5-13/07

עלות למשתתף: 1600 ש"ח

הקורס מוגבל ל-15 משתתפים

"סדנאות הבית"- בית הספר לכתיבה של אשכול נבו ואורית גידלי הוא בית הספר המוביל לכתיבה בישראל.

יותר מ-3,000 תלמידים למדו אצלנו, למעלה מ80 מהם פרסמו ספר ו-15 מהם זכו בפרסים ספרותיים חשובים.

אנו מציעים סדנאות כתיבה במגוון של תחומים בהנחיית טובי המנחים, כולם סופרים שנבחרו בקפידה, בעלי ניסיון בהוראת כתיבה, שנמצאו מתאימים לרוח בית הספר - המושתתת על סובלנות, קשב ומסירות.

כתיבה

bottom of page