תנאי תשלום:

• ניתן לפרוס את עלות החוגים ל- 10 תשלומים אלא אם כן צוין אחרת.
• התשלום באמצעות כסף מזומן, המחאות או כרטיס מיסי הישוב.

• משתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית
  להפסיק את השתתפותו וזאת לאחר התראה של שבעה ימים.
  למשלמים בכרטיס אשראי יווסף תשלום של 5 שקלים עבור כל    
  אחד מחודשי הפעילות.
 

ביטול השתתפות:

בקשות להפסקת החוגים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול   במזכירות.

ביטול ההשתתפות בחוג יחויב העלות המלאה של אותו החודש.

בקשות להפסקת הפעילות תתקבלנה עד לתאריך 31.03.18 לאחר
  מכן לא יהיה ניתן לבטל את ההתחייבות לחוג.

נהלים והרשמה

כללי
• פתיחת החוגים מותנית במספר המשתתפים.
• הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות
  פעילות, לבטל או לאחד חוגים.
• במקרה של ביטול חוג ע"י המתנ"ס, יוחזר החלק היחסי של הסכום
  ששולם לנרשמים.
• משפחה החייבת כספים לישוב לא תורשה להשתתף בפעילות
  המתנ"ס עד לסילוק החוב.
• עבור המחאה חוזרת יחויב הלקוח בהוצאות עמלה.
• החוגים לא יתקיימו בערבי חג ובחול המועד.

הנחות:
• בית אב שירשם לשלושה חוגים ויותר, זכאי להנחה של 5% מסך העלות
  הכוללת של החוגים.
• הנחה בסך 5% למשלמים את כל השנה מראש במזומן.
• אחים הנרשמים לאותו חוג זכאים ל 10% הנחה על תשלום אח שני    
  המשתתף באותו החוג.
• אין כפל הנחות.
• 30% הנחה למשפחות חד-הוריות (המתגוררות ביישוב בלבד ! ) עם הצגת מסמכים רלוונטים, לחוג
  אחד עבור כל ילד.

חיסורים:

• כל התשלומים עבור כל החוגים מתבצעים דרך מזכירות וועד
  הישוב בלבד.

• התשלום בגין פעילות הוא חודשי. משתתף לא יזוכה בגין השתתפות     חלקית במהלך החודש. 

• שיעור שיבוטל על ידי המדריך או על ידי הנהלת המתנ"ס, יערך במועד
  מאוחר יותר.

חופשות:

בערבי חג, ערבי וימי זיכרון, בימי חול המועד סוכות, פורים ופסח לא  יתקיימו החוגים.