top of page

ביטול השתתפות והחזרים:

• בקשות להפסקת החוגים יטופלו אך ורק לאחר מילוי וחתימה ע"ג טופס ביטול הנמצא באתר ושליחתו סרוק לכתובת המייל anael@haoranim.org. יש לקבל אישור חוזר במייל כי הטופס התקבל.
• לא ניתן לבצע ביטול במהלך חודש פעילות ולא יינתן החזר כספי על חלק מהחודש.

• בקשות להפסקת הפעילות תתקבלנה עד לתאריך 31.03.2022 לאחר מכן לא יהיה ניתן לבטל את ההתחייבות לחוג למעט חוגי הכדורסל והכושר הקרבי שתאריכי הפסקת הפעילות שלהם שונים וכתובים בתקנונים האישיים שלהם.

• ביטול במהלך שנת הפעילות יגרור תחשיב מחודש ורטרואקטיבי כמפורט בפרק ההנחות בתקנון זה.

• אין החזר שיעורים או החזר כספי בגין היעדרות של המשתתף בחוג.

• שיעור שיבוטל על ידי המדריך או על ידי הנהלת המתנ"ס, יוחזר במועד מאוחר יותר. מועד זה לא יהיה בהכרח עפ"י לוח הפעילות הרגיל ומשתתף שלא יוכל להגיע לא יקבל החזר.

• אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים, ככתוב בלוח חופשות (תמחור החוג הינו שנתי, על פי מס' המפגשים השנתיים בפועל).

• מתנ"ס כפר האורנים אינו לוקח אחריות על ציוד אישי שניזוק או אבד במסגרת החוגים, האחריות  הינה של משתתפי החוג בלבד.

• מתנ"ס כפר האורנים ידאג לבטיחות הילדים במסגרת שעות פעילות החוג בלבד וזאת אך ורק בתוך המתקן בו מתקיימת הפעילות. אין באחריות המתנ"ס לדאוג להגעת המשתתפים לחוג וחזרתם הביתה.

• מידע שוטף ועדכונים אודות הפעילות ימסרו לכם במהלך השנה ע"י המדריכים באמצעות הווטסאפ/מיילים.

לקבלת מידע ופעילות, ניתן לפנות למשרד:

בטלפון: 08-9768208 שלוחה 3.

פקס- 08-9768207.

מייל- anael@haoranim.org.

שימו ♡ ! ההרשמה לחוגים בטופס האונליין בלבד !

שתהיה לכולנו שנת חוגים מהנה ומוצלחת,

מתנ"ס כפר האורנים.

שער (1).jpg

תקנון חוגים לשנת הפעילות תשפ"ב 2021-2022

כללי:
• תמחור החוג הינו שנתי וכולל ימי חופשה החלים במהלך השנה (על פי לוח החופשות המצורף).
• פתיחת החוגים מותנית במספר משתתפים מינימלי.
• הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, ולשנות את מבנה הקבוצה והמדריכים בהתאם.
• הנהלת המתנ"ס רשאית שלא לאשר מראש או להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים השוטפים, שלא הסדיר אמצעי תשלום קבוע ו/או שנמצא בהליך גבייה מול מזכירות היישוב.
• משתתף יוכל להשתתף בשיעור ניסיון אחד בלבד בכל אחד מהחוגים, בשנת חוגים אחת.
• במקרה של ביטול חוג ע"י המתנ"ס, יוחזר החלק היחסי של הסכום ששילמו הנרשמים.
• עבור המחאה חוזרת יחויב הלקוח בהוצאות עמלה.

לוח חופשות לשנת תשפ"א:

• ערבי חג וחגים.

• חול המועד פסח וחול המועד סוכות.

• יום הזיכרון ויום העצמאות.

• בערבי יום הזיכרון והשואה יסתיימו החוגים מוקדם יותר.

מדיניות הנחות:
• בית אב שירשם לשלושה חוגים ויותר, יהיה זכאי להנחה של 5% מסך העלות הכוללת של החוגים.
• אחים, שגילם אינו עולה על 21 שנה, הנרשמים לאותו החוג יהיו זכאים ל- 10% הנחה על התשלום על האח השני בלבד המשתתף באותו החוג. ההנחה תינתן על המחיר הנמוך מבניהם.
•30% הנחה ינתנו למשפחות חד-הוריות המתגוררות ביישוב בלבד, עם הצגת מסמכים רלוונטים, לחוג אחד עבור כל ילד עד גיל 18.
• אין כפל הנחות.

** כל ההנחות המפורטות בזאת יינתנו אך ורק לנרשמים לשנת פעילות מלאה. כל ביטול במהלך השנה יגרור חישוב מחדש וחיוב בעלות החוגים המלאה עד למועד הביטול.


תנאי תשלום:

• כל התשלומים עבור כל החוגים מתבצעים דרך מזכירות
  הישוב בלבד.

• הרישום מותנה בהסדרת אמצעי תשלום קבוע ומראש.

• אפשרויות התשלום:

א. כרטיס אשראי: למשלמים בכרטיס אשראי תתווסף עמלה של 5 ש"ח עבור כל תשלום/חיוב בנפרד.

ב. כרטיס תושב/ה"ק – תושבי כפר האורנים בלבד יוכלו להסדיר תשלומי החוגים דרך כרטיס התושב.

ג. המחאות  - שיק ראשון במזומן, והיתר דחויים.

ד. מזומן- בתשלום מראש, עד ה-30 לחודש הקודם לחודש הפעילות המשולם.

• לנרשמים במהלך ספטמבר 2020 תינתן האפשרות לפרוס את עלות החוגים לעשרה תשלומים. לנרשמים מאוקטובר ואילך תינתן אפשרות לפריסת תשלומים כאשר התשלום האחרון יחול בחודש יולי 2022.

bottom of page