מכרזים

:הודעה חשובה

היום, ה09/07/2020, תם שלב שאלות ותשובות למכרז .זה. התשובות פורסמו בלשונית הפורום

 

ביום ראשון ה-12/07/2020 בשעה 17:00 ועדת המכרזים תקיים את הליך פתיחת תיבת המכרזים.

 

בשל נהלי הקורונה, לא נוכל לאפשר כניסת מגישים להליך פתיחת המעטפות יחד עם זאת ההליך יתועד באמצעים חזותיים והתיעוד ישמר במשרדי הועד המקומי.

 

בנוסף, כל מי שיעמוד בתנאי הסף וכחלק מההליך המכרז, יתבקש להגיע לראיון במשרדי הועד המקומי. השעות יתואמו ישירות מול כל אחד מהמציעים בנפרד.

Green Garden Grass Design Landscape Flye